Dofinansowanie 45%

Dofinansowanie 45%

Jak uzyskać dofinansowanie 45% do zakupu i montażu kolektorów słonecznych?

Tagi: kolektory słoneczne dofinansowanie, solary dofinansowanie, kolektory słoneczne płaskie czy próżniowe, solary opinie, zasobnik ze stali nierdzewnej czy emaliowany, dofinansowanie kolektorów słonecznych, dopłaty do kolektorów słonecznych, dopłaty do kolektorów solarnych, dopłaty do kolektora słonecznego, dopłaty do instalacji solarnych, dofinansowanie do kolektorów słonecznych, koszt kolektorów słonecznych, solary ceny, instalacja kolektorów słonecznych, kolektory słoneczne, kolektory słoneczne próżniowe, zasobniki ze stali nierdzewnej, dofinansowanie 45% na zakup i montaż kolektorów słonecznych, solary dotacje

znak okNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił dofinansowanie 45% na zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych dla klientów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych. Dofinansowanie 45%  do kolektorów ruszyło w 2010 roku i potrwa do 2014 roku. Skorzystać z programu może każda osoba, która jest zainteresowana montażem kolektorów słonecznych. Fakt ten oznacza zmniejszenie kosztu zestawu solarnego o prawie połowę. Każdy kto posiada prawo do dysponowania budynkiem i nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej dla celów podgrzewania wody użytkowej może skorzystać z dofinansowania 45%.

Dokładna kwota dofinansowania jest zależna od środków kwalifikowalnych. Do obliczenia dofinansowania stosuje się przelicznik 2250 zł na 1 m2 powierzchni kolektora. Wniosek powinno złożyć się przed zamontowaniem kolektora. Firma Heliotec przygotowuje bezpłatny komplet dokumentów wymaganych w procesie przyznawania dotacji.

KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE 45% ?

Dofinansowanie 45%• program dopłat do kolektorów słonecznych przeznaczony jest dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych
• z programu mogą skorzystać także rolnicy, pod warunkiem, że kolektory słoneczne wykorzystywane będą w gospodarstwie domowym, a nie w działalności rolniczej
• z programu dotacji wyłączeni są beneficjenci korzystający z sieci ciepłowniczej
• jeśli część powierzchni budynku wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku. Przykład: jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza się o 20%. Jeśli udział powierzchni działalności gospodarczej przewyższa 50%, dotacja na kolektory nie jest wówczas możliwa. Analogicznie postępuje się w przypadku wynajmu pomieszczeń.

GDZIE UZYSKAĆ DOTACJĘ?

mapa_kolektorow_201304
Liczba instalacji solarnych według stanu na 04/2013. Źródło: nfosigw.gov.pl

Dotacje do kolektorów słonecznych przydzielane są za pośrednictwem banków, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Aby otrzymać dofinansowanie konieczne jest wzięcie kredytu na zakup instalacji solarnej w jednym z tych banków.

Wnioskodawca składa w wybranym banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt. Kredyt na dotację do kolektorów jest obowiązkowy. Po przedstawieniu przez kredytobiorcę dokumentów odbioru instalacji, dotacja przydzielana jest bezgotówkowo – automatycznie umorzona zostaje część kredytu objęta dotacją. Data wystawienia faktury za zakupioną instalację nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku w banku.

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu zaraz po uzyskaniu dofinansowania z NFOŚiGW, oszczędzając tym samym na kosztach bankowych. Koszty związane z kredytowaniem to prowizje bankowe, odsetki bankowe oraz podatek dochodowy, który należy wykazać w rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym.

Lista banków współpracujących z NFOŚiGW:

• BOŚ Bank Ochrony Środowiska
• BPS Bank Polskiej Spółdzielczości
• SGB (Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.)
• Krakowski Bank Spółdzielczy
• Warszawski Bank Spółdzielczy
• Credit Agricole (dawny Lukas Bank)

Data wystawienia faktury za zakupioną instalację nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku w banku.

Firma Heliotec przygotowuje bezpłatny komplet dokumentów wymaganych w procesie przyznawania dotacji. W razie pytań dotyczących formalności związanych z uzyskaniem 45-procentowej dotacji do kolektorów słonecznych, służymy radą i doświadczeniem.

Więcej o programie i informacje dotyczące możliwości uzyskania 45-procentowej dotacji do kolektorów słonecznych z NFOŚiGW 

heliotec certyfikaty