Dla kogo instalacje fotowoltaiczne

Fotowoltaika panele solarne ogniwa fotowoltaiczneDla kogo instalacje fotowoltaiczne?

Tagi: Dla kogo instalaje fotowoltaiczne, ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa polikrystaliczne, instalacja solarna, panele solarne, zestawy solarne, fotowoltaika, energia słoneczna, kolektory słoneczne opinie, , kolektory słoneczne ceny, solary opinie,  jaki panel solarny, kolektory słoneczne czy warto, panele solarne ceny, kolektory fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, solary

Jeszcze niedawno aby założyć instalację fotowoltaiczną trzeba było spełnić szereg wymagań. Dziś dzięki zmianie prawa, proces tej jest dużo prostszy. Nowy stan prawny pozwala wielu konsumentom energii stać się prosumentami (czyli zarówno producentami jak i konsumentami) i cieszyć się oszczędnościami wynikającymi z produkcji własnej energii elektrycznej.

Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustawy „Prawo energetyczne” i niektórych innych ustaw. Oznacza to, że 11 września 2013 r. wszedł w życie tzw. „mały trójpak energetyczny”.

fotowoltaika panele solarne ogniwa fotowoltaiczne instalacja fotowoltaiczna
Panele fotowoltaiczne produkują darmową energię elektryczną.

Istotne z punktu widzenia przyszłego inwestora są kwestie związane z przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy:

• za przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej nie pobiera się opłat

• w przypadku, gdy podmiot ubiegający się przyłączenie do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc ich zainstalowana nie jest większa niż określona w warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia a nie procedury uzyskania koncesji jak było to wcześniej

• Zgłoszenie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej odbywa się po zainstalowaniu odpowiedniego układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego. Co istotne koszt zainstalowania układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (czyli zakład energetyczny)

zniesiony został obowiązek zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne zamierzające produkować i sprzedawać energię elektryczną w mikroinstalacjach

• energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej oferowaną przez osobę fizyczną sprzedawca z urzędu jest obowiązany zakupić. Zakup energii odbywa się po cenie równej 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym

Zasobnik CWU S ze stali nierdzewnej
Zbiorniki CWU i CO

Panele fotowoltaiczne
Panele fotowoltaiczne

Piecyki kominkowe z płaszczem wodnym
Piecyki kominkowe z płaszczem wodnym

Zmiękczacze wody WaterCell
Zmiękczacze i filtry wody WaterCell™

heliotec certyfikaty